GŁÓWNA arrow OFERTA arrow PRODUKTY arrow Oprogramowanie

 

 FreeFlow SMARTsend

Oparta na architekturze serwera aplikacja automatyzująca cyfrowe przekształcanie i dystrybucję dokumentów drukowanych... zapewnia większej liczbie ludzi dostęp do większej ilości informacji.
Umożliwia konwertowanie zeskanowanych dokumentów do wielu standardowych formatów.
Tworzenie obiegu dokumentów przy użyciu uruchamianych w przeglądarcie sieci Web kreatorów (miejsce docelowe, atrybuty dokumentów, ustawienia obiegu dokumentów, podsumowanie).
Miejsca docelowe plików: poczta e-mail, foldery sieci Microsoft Network, foldery NetWare, FTP, foldery sieci Web programu Microsoft Exchange 2000, adresy URL i drukarki zdalne.

 FreeFlow SMARTsend Professional

Wszystkie funkcje programu SMARTsend oraz:
Inicjalizacja obiegu dokumentów przy urzyciu programu PaperWare (Scan Cover Sheets) umożliwia modyfikowanie miejsc docelowych skanowania w miejscu skanowania.
Oparte na architekturze serwera optyczne rozpoznawanie znaków (OmniPage Capture SDK 12) pozwala automatycznie archiwizować i konwertować dokumenty.

2007 © Wszelkie prawa zastrzeżone