GŁÓWNA arrow TECHNOLOGIE

W tym rozdziale chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia teoretyczne, z którymi mają Państwo do czynienia przy zakupie drukarek, kopiarek bądź urządzeń wielofunkcyjnych.
Wszystkie te zagadnienia w dużej mierze związane są z drukiem cyfrowym.

Druk cyfrowy charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia w postaci danych komputerowych.
 • Komputerowy zapis cyfrowy pozwala na druk bezpośredni lub poprzez nośnik pośredni.
 • W przypadku występowania nośnika pośredniego obraz znajdujący się na nim jest kasowany i zapisywany na nowo po każdym cyklu drukowania.
 • Istnieje możliwość zmian dla każdej odbitki (personalizacja).
 • Brak w urządzeniu formy drukowej (swoistą formą drukową jest sam zapis cyfrowy).
 • Obraz drukowy tworzony jest w maszynie drukarskiej i to bezpośrednio w miejscu, z którego rozpoczyna się druk.

Zalety druku cyfrowego

 • Realizacja zleceń "od ręki". Faza przygotowawcza trwa bardzo krótko i może odbywać się w trakcie drukowania innych zleceń.
 • Jakość otrzymywanych druków jest znacznie wyższa od wydruków z typowej drukarki lub plotera i jest zbliżona do offsetu.
 • Prędkość druku jest dużo szybsza niż w typowych drukarkach komputerowych, choć trochę wolniejsza od offsetu.
 • Możliwość druku na wielu różnych podłożach oraz w szerokim przedziale gramatur.
 • Brak konieczności przygotowywania formy drukowej znacząco obniża koszty druku, szczególnie przy nakładach małych i bardzo małych, oraz daje bardzo krótki czas uzyskania pierwszej odbitki.
 • Oszczędności z powodu braku druków próbnych. Pierwsza odbitka schodząca z maszyny jest odbitką nakładową.
 • Cena druku wyłącznie jednej kopii oraz cena druku jednej kopii w dużym nakładzie jest taka sama, natomiast ceny rynkowe tych kopii, uwzględniające fazę przygotowawczą (obróbka komputerowa), różnią się między sobą niewiele, znacznie mniej niż w przypadku offsetu, i jest to w praktyce stosunek ok. 1:2 do 1:5 (dla offsetu byłby to stosunek o kilka rzędów wielkości większy).
 • Każdorazowe odnawianie obrazu drukowego umożliwia personalizację wydruków, np. nadawanie każdej odbitce indywidualnego numeru seryjnego, stosowanie list adresowych itp.
 • Nie ma przestojów pomiędzy kolejnymi zleceniami, a ich archiwizacja oraz ponowny druk są proste, szybkie i co bardzo ważne - powtarzalne.
 • Całkowicie cyfrowa obróbka obrazu daje szereg możliwości, jak np. skalowanie, czy też łatwe i pełne zarządzanie kolorem.
 • Możliwość stosowania wielu kolorów, w tym dodatkowych, oraz druku barwnego w różnych modelach koloru.
 • Nie ma typowego dla offsetu mycia zespołów farbowych w przypadku wymiany kolorów, a zamiana tonerów jest prosta i szybka.

Wady druku cyfrowego

 • Jakość druku cyfrowego jest niewiele, ale jednak zauważalnie gorsza od offsetu - szczególnie w pełnych kryciach, czyli aplach.
 • Koszty druku cyfrowego plasują go do nakładów rzędu od jednej do kilkuset sztuk dla identycznej odbitki, gdyż przy większych nakładach wciąż bardziej opłacalny jest offset.
 • Istotną wadą jest mały format papieru. Urządzenia do druku cyfrowego większe od B3 wciąż jeszcze (stan na 2003 r.) stanowią rzadkość i nie przekraczają formatu B2.

Wybrane technologie druku cyfrowego

 • Ledowa
 
2007 © Wszelkie prawa zastrzeżone