GŁÓWNA arrow CIEKAWOSTKI arrow Setny patent dwóch naukowców firmy Xerox

Setny patent dwóch naukowców firmy Xerox

Firma Xerox uzyskała niemal 630 patentów w 2003 roku

Dwaj naukowcy z firmy Xerox Corporation, Raj Patel i Robert Yu, uzyskali swój setny patent w Stanach Zjednoczonych. To osiącie zwieńczyo rok, w którym firma Xerox i jej przedsiębiorstwa zależne zdobyły 628 patentów na nowe materiały, technologie i sposoby przetwarzania dokumentów, zwiększjąc liczbę swoich patentów w Stanach Zjednoczonych do prawie 16 000. Do dzisiejszego dnia tylko dziewięciu naukowców w 98-letniej historii firmy Xerox osiągnęło granicę 100 patentów.


Robert Yu, pracujący w firmie Xerox od 22 lat w dziale materiałów eksploatacyjnych, specjalizuje się w doskonaleniu kluczowego elementu drukarki nazywanego fotoreceptorem. Jego praca znalazła zastosowanie w ponad 50 różnych modelach kopiarek monochromatycznych i kolorowych, drukarek oraz systemów wydawniczych. Setny patent, No. 6,660,441, przyznany Yu w połowie grudnia, opisuje metodę eliminowania zawinięć na elastycznych pasach fotoreceptora, która zapewnia większą produktywność, dłuższy czas eksploatacji pasa oraz lepszą jakość obrazu — co daje korzyści zarówno firmie, jak i klientom.

Tydzień później chemik z firmy Xerox Raj Patel zdobył swój setny patent, No. 6,664,017. Patel od 25 lat pracuje w Xerox Research Centre w Kanadzie i jest jednym z największych ekspertów firmy w dziedzinie technologii tonerów. Jego najnowszy patent poszerza wiedzę firmy Xerox w zakresie zabezpieczania dokumentów. Wynalazek obejmuje dwa nowe sposoby nakładania na dokumenty błyszcząych, białych znaczników — widocznych pod pewnym kątem lub tylko w świetle ultrafioletowym — w celach zabezpieczania albo uwierzytelniania. Potencjalne zastosowania to m.in. bilety na imprezy sportowe, firmowe kupony i waluta.

Oba patenty znalazły się wśród 628 patentów przyznanych w 2003 roku firmie Xerox — wraz z jej oddziałem PARC — przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych w Stanach Zjednoczonych*. Ponadto japoński partner joint-venture firmy Xerox, Fuji Xerox, uzyskał około 170 patentów, zatem w sumie Grupa Xerox zdobyła niemal 800 patentów.

„Nowatorstwo zawsze było największą siłą firmy Xerox, a osiągnięcia patentowe pokazują, jak nasi ludzie przesuwają granice nauki, inżynierii i technologii — powiedział Hervé Gallaire, główny dyrektor ds. technologii i prezes Xerox Innovation Group. — Nasi naukowy stworzyli prawdziwą kuźnię nowatorstwa, która pozwala nam utrzymać dominację technologiczną i napędza rozwój firmy Xerox oraz jej klientów”.

Xerox dysponuje ogromnym doświadczeniem w dziedzinie systemów, usług i rozwiązań przetwarzania dokumentów. Badania firmy skupiają się wokół podstawowego zagadnienia: jak pomóc klientom zwiększyć inteligencję, jakość i produktywność dokumentów i procesów pracy, zarówno w biurze, jak i w środowiskach druku komercyjnego, dzisiaj i w przyszłości.

Oprócz patentów Patela i Yu warto wspomnieć o innych nowych wynalazkach badaczy z firmy Xerox: architekturze programistycznej do dostarczania dokumentów przez Internet, plastikowych materiałach przewodzących prąd, inteligentnych systemach do automatycznego diagnozowania i naprawiania drukarek i kopiarek oraz nowatorskich technikach zwiększania jakości obrazu.
- Patent No. 6,573,910 opisuje architekturę dostarczania usług druku na żądanie przez Internet. Druk cyfrowy — kluczowy rynek firmy Xerox — sprawia, że coraz więcej zleceń jest składanych przez Internet, a opatentowany system zapewni drukarniom ulepszoną metodę licytowania i przyjmowania zleceń.
- Patent No. 6,621,099 obejmuje nową klasę plastikowych materiałów o właściwościach elektrycznych, które pozwalają na zastosowanie ich w charakterze tuszu przewodzącego do drukowania obwodów elektrycznych na giętkich powierzchniach. W przyszłości materiay te mogą być używane w niedrogich, elastycznych, wielkoformatowych urządzeniach elektronicznych do sterowania płaskimi wyświetlaczami, np. w monitorach, telewizorach i papierze elektronicznym.
- Patent No. 6,519,552 znajduje się w grupie patentów wskazujących sposoby, w jakie maszyny następnej generacji będą się samodzielnie diagnozowały i naprawiały. Opisuje inteligentne funkcje autodiagnozowania, dzięki którym maszyny będą mogły ostrzegać ludzi o spodziewanej awarii, a nawet same reperować się.
- Patent No. 6,525,751 opisuje zaawansowaną metodę sterowania silnikiem, która umożliwia zastosowanie wielu wiązek laserowych do synchronicznego zapisywania danych obrazu na szybko poruszającym się pasie. Metoda ta zapewnia niezwykłą precyzję przestrzenną wymaganą do drukowania kolorowych obrazów o najwyższej jakości na profesjonalnych drukarkach firmy Xerox.
- Patent No. 6,646,762 opisuje przełomowy proces druku kolorowego, który ulepsza sposób dopasowywania kolorów wejściowych do możliwości urządzenia wyjściowego. Technika ta uwzględnia sposób postrzegania kolorów przez ludzi, a finalny obraz ma więcej szczegółów, lepszą ostrość i wierniej odwzorowane kolory niż w przypadku użycia poprzednich technik.

Dzięki niemal 16 000 patentów uzyskanych w Stanach Zjednoczonych od chwili założenia firmy, Xerox plasuje się w rankingu wynalazczości jedynie za kilkoma elitarnymi amerykańskimi organizacjami badawczymi takimi jak IBM, General Electric i ATT/Lucent. Inne najważniejsze osiągnięcia firmy Xerox w dziedzinie własności intelektualnej w 2003 roku:
- Firma Xerox otrzymała nagrodę 2003 Corporate Innovation Recognition komitetu IEEE za pionierskie prace, które doprowadziły do powstania linii wydawniczej DocuTech i zapoczątkowały powstanie branży druku na żądanie, która dziś jest warta 30 miliardów USD. Komitet IEEE, największe na świecie stowarzyszenie zawodowych techników, docenił znaczenie linii DocuTech jako przełomowej technologii opartej na niezwykłej liczbie innowacji — tradycji, w której firma Xerox przoduje i na której buduje dzisiejsze osiągnięcia.
- Aby zwiększyć korzyści ze swoich innowacji, Xerox wybrał firmę IPVALUE Management jako światowego agenta odpowiedzialnego za komercyjne wykorzystanie własności intelektualnej, w tym licencjonowanie patentów, licencjonowanie technologii i transfer technologii do innych firm.

Firma Xerox posiada centra badawczo-technologiczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Europie, prowadzące prace z zakresu badania koloru, informatyki, obrazu cyfrowego, praktyki działania, systemów elektromechanicznych, nowatorskich materiałów i innych dyscyplin związanych z ekspercką wiedzą Xerox w dziedzinie drukowania i zarządzania dokumentami. Xerox konsekwentnie wprowadza w życie swoje wynalazki stosując je w nowych produktach i rozwiązaniach, wykorzystując jako podstawę do tworzenia nowych obszarów działalności, licencjonowania lub sprzedaży innym podmiotom. Badania firmy Xerox są strategicznie skoordynowane z badaniami jej partnera joint-venture, japońskiej firmy Fuji Xerox.

Informacja o Xerox Europe
Xerox Europe, europejska filia koncernu Xerox Corporation, oferuje szeroki wybór produktów, rozwiązań i usług firmy Xerox, a także związanych z nimi materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania. Oferta firmy koncentruje się wokół trzech głównych dziedzin: produkty dla biur różnej wielkości, produkty do druku przemysłowego i druku prac graficznych, jak również usługi w zakresie doradztwa, projektowania systemów i zarządzania nimi oraz przetwarzania dokumentów na zlecenie.

Xerox Europe dysponuje zakładami produkcyjnymi oraz centrami logistycznymi w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Centrum badawczo-rozwojowe firmy (Xerox Research Center Europe) znajduje się w Grenoble we Francji. Wicej informacji można uzyskać w internetowym serwisie firmy pod adresem www.xerox.com.

Na rynku polskim Xerox obecny jest od 32 lat. Od 1993 r. Xerox Polska jest niezależnym podmiotem prawnym, będąc jednocześnie integralną częścią struktury korporacyjnej - działa zgodnie ze strategią korporacji na świecie. Xerox Polska Sp. z o. o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 31,5 mln. złotych.
 
2007 © Wszelkie prawa zastrzeżone