GŁÓWNA arrow CIEKAWOSTKI arrow Xerox przeciwdziała próbom kopiowania banknotów euro

Xerox przeciwdziała próbom kopiowania banknotów euro
24.02.2007.
Od początku 2002 r. w 12 krajach Europy weszło do obiegu 14 mld nowych banknotów euro. Wprowadzenie nowej waluty wiązało się z podjęciem przez władze krajów europejskich różnorodnych środków mających na celu przeciwdziałanie próbom fałszerstw. W procesie projektowania i produkcji banknotów euro wykorzystuje się najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczeń. Europol (policja europejska), przy współpracy z rządami wszystkich krajów Unii Europejskiej, podejmuje działania mające zapobiec fałszerstwom dokonywanym przez zorganizowane grupy przestępcze. Czynnikiem wspierającym te działania jest kara ośmiu lat więzienia, która grozi za fałszowanie nowej waluty.
Niezależnie od podejmowanych działalań, wprowadzenie nowych banknotów na rynek stanowi znakomitą okazję dla fałszerzy. Szczególnie w początkowym okresie funkcjonowania euro należy liczyć się z tym, że fałszerze będą podejmować próby reprodukowania banknotów przy wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń drukująco - kopiujących. Prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy 305 mln obywateli strefy euro i miliony turystów odwiedzających Europę zapozna się w pełni z nową walutą. W ciągu kilku ostatnich lat firma Xerox, jeden z największych producentów rozwiązań do druku, poczyniła znaczne nakłady na technologię zapobiegania fałszerstwom. Urządzenia Xerox zostały wyposażone w systemy uniemożliwiające kopiowanie rozpoznanego banknotu.

W przypadku, gdy ktoś próbuje manipulować przy systemach zabezpieczających, uruchamia się blokada zatrzymująca pracę urządzenia. Innym sposobem przeciwdziałania fałszerstwom jest opracowany przez Xerox system znakowania Counterfeit Deterrent Marking System, polegający na umieszczaniu tajnego kodu na każdym arkuszu wydrukowanym na drukarce Xerox. Odczytanie kodu pozwala instytucjom wymiaru sprawiedliwości na szybkie zidentyfikowanie urządzenia, na którym została wykonana kopia. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji korzystających z kolorowych kopiarek Xerox podłączonych do sieci możliwe będzie nawet ustalenie tożsamości osoby, która sporządziła kopię. „Technologia druku cyfrowego jest obecnie tak zaawansowana, że można stworzyć dokładną reprodukcję nawet najbardziej skomplikowanych wzorów i kombinacji kolorów” - powiedział Jean-Noël Machon, prezes oddziału firmy Xerox na Europę. „Zależy nam, aby skutecznie zapobiegać wykonywaniu nielegalnych reprodukcji, na przykład w celu podrabiania banknotów”. Producenci kolorowych kopiarek i drukarek zdają sobie sprawę, że barwna technologia przetwarzania obrazu może służyć do podrabiania pieniędzy, niosąc ze sobą zagrożenie dla światowego systemu walutowego. Wyposażanie rozwiązań drukujących w zabezpieczenia jest jedną z form przeciwdziałania temu procesowi. Od początku lat 90 Xerox współpracuje z policją różnych krajów i Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych (Bank of International Settlements) na rzecz przeciwdziałania fałszerstwom.

Dodatkowe informacje: www.xerox.pl
 
2007 © Wszelkie prawa zastrzeżone