GŁÓWNA arrow CIEKAWOSTKI arrow Nowy model produkcji poligraficznej w oparciu o druk cyfrowy

Nowy model produkcji poligraficznej w oparciu o druk cyfrowy
24.02.2007.
    Nadejście ery cyfrowej jest bardzo widoczne we współczesnym świecie wszędzie, nie tylko w poligrafii, ale również i w instytucjach finansowych, pracy biurowej oraz w firmach produkcyjnych. Pojawienie się komputerów, informatyki, sieci komputerowych, szybkich skanerów, doskonalenia technik druku sprawia, że poligrafia bardzo mocno odczuwa nadejście ery cyfrowej.
Nadchodząca rewolucja technologiczna będzie miała olbrzymi wpływ na pracę wielu przedsiębiorstw poligraficznych lecz zmiany z tym związane prawdopodobnie nie spowodują rewolucji w rodzaju drukowanych prac. Nadal będziemy czytać książki, katalogi, broszury, gazety, raporty czy instrukcje. Główna różnica będzie polegała jedynie na sposobie przygotowywania, przechowywania oraz dystrybucji tych publikacji; na możliwości dostosowania ich treści do potrzeb, zainteresowań i preferencji zdefiniowanej grupy odbiorców, a ostatecznie do potrzeb pojedynczych osób. 

To właśnie stanowić będzie rewolucję w poligrafii, a jedyną technologią umożliwiającą dostosowanie się do nowych wymogów będzie druk cyfrowy…

Jedną ze zmian jaką obserwujemy w dzisiejszych czasach jest zacieranie się tradycyjnych barier, tradycyjnych ról poszczególnych zakładów, czy ludzi tworzących cały łańcuch wartości w zakresie tworzenia publikacji. Dobrym przykładem są wydawnictwa, które mając do dyspozycji druk cyfrowy, urządzenia dające możliwość wykonania profesjonalnej książki, coraz częściej wchodzą w całość produkcji począwszy od pomysłu, poprzez skład, druk, oprawę aż po dystrybucję. Rośnie również liczba firm Prepress inwestujących w coraz większym stopniu w kolorowy druk cyfrowy. Firmy te mają wiedzę, technologię, dysponują mocnymi stacjami graficznymi, jest im znacznie łatwiej zaadaptować metody cyfrowe.

W dzisiejszych czasach obserwujemy stałe dążenie do wysokiej jakości i aktualności prac. Trudno zdać sobie sprawę z faktu jak dużo jest takich dokumentów, które stają się nieaktualne i są niszczone lub wyrzucane w instytucjach reprezentujących poszczególne segmenty rynku. Najniższy stopień dezaktualizacji jest w bankowości i firmach ubezpieczeniowych, czyli w firmach najbardziej skomputeryzowanych, a najwyższy - w handlu, gdzie mamy do czynienia z częstymi zmianami cen, broszur promocyjnych, drukiem masowym. Z danych tych nasuwa się jeden wniosek: w sektorach charakteryzujących się niskim stopniem personalizacji dokumentów wszystko ulega znacznie szybszej dezaktualizacji. Druk cyfrowy jest rozwiązaniem, które pozwala obniżyć nakłady, dostosować je do konkretnych wymagań oraz zwiększyć stopień personalizacji dokumentu.

Szacunkowe badania wykazują, że wartość sprzedaży druku cyfrowego wzrośnie z 13.3 miliardów $ w roku 1998 do 35.1 miliardów $ w roku 2003. Oznacza to 21% stopę wzrostu w ciągu jednego roku, prawie pięć razy więcej niż w przypadku druku metodą offsetową! Od roku 1997 do 1998 wartość sprzedaży z druku „na żądanie” zmieniła się z 10.5 na 13.3 miliardów $, co stanowi 27% w ciągu jednego roku! Nie oznacza to jednak, że druk metodą tradycyjną nie będzie się rozwijał. Jego wartość sprzedaży jest nadal wielokrotnie wyższa, lecz dynamika rozwoju druku w technologii cyfrowej potwierdza trendy na najbliższą przyszłość. 

W dalszym ciągu najistotniejsza jest wartość dokumentu, to jakie treści ze sobą niesie, jak dobrze jest dostosowany do potrzeb odbiorcy, jak wpływa na całość procesu, czy będzie to instrukcja obsługi czy polisa ubezpieczeniowa. Również niskonakładowa książka, której nakład jest na wyczerpaniu, a która jest potrzebna studentowi do zdania ostatniego egzaminu może być dla niego na tyle wartościowa, że jest gotowy zapłacić dużo więcej za nią , niż klient z ulicy wchodzący do księgarni.

Już w dzisiejszych czasach druk cyfrowy staje się czymś więcej niż tylko drukowaniem. Nie chodzi tylko o zastosowanie samych technologii, czy urządzeń, ale o możliwość wykorzystania obecnie istniejących zasobów i potencjału jaki otwiera przed nami druk cyfrowy, np. dotarcie do niewyeksploatowanych segmentów rynku, uzyskanie kontaktów z nowymi klientami i możliwości druku aplikacji do tej pory nieosiągalnych.

Sprawą kluczową jest zdanie sobie sprawy , że druk cyfrowy nie musi stanowić zagrożenia dla drukarni tradycyjnych. Wręcz przeciwnie, połączenie dwóch technologii może przynieść olbrzymi rozwój przedsiębiorstwa. Na świecie pojawia się coraz więcej publikacji wykorzystujących obie metody równocześnie. Są to przede wszystkim dokumenty finansowe, wszelkiego rodzaju informatory, czy specjalistyczne książki, które są poddrukowywane w pełnym kolorze na offsecie, a następnie metodą cyfrową dodaje się czarny, personalizowany tekst. Rozwiązanie takie sprawia, że otrzymujemy pełnowartościową, wielobarwną publikację, skierowaną do jednostkowego odbiorcy, praktycznie nieodróżnialną od tych wydrukowanych w całości metodą offsetową.
 
2007 © Wszelkie prawa zastrzeżone